Kontakt

Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej „Triada”

adres: 22-100 Chełm, ul.Wojsławicka 7

tel. 502589929

e-mail: j.b.bielecka@wp.pl