Ogłoszenie!

Zachęcamy do składania propozycji zadań do budżetu sołeckiego – do sołtysów, w terminie do końca sierpnia. Termin złożenia wniosku na zadania z budzetu sołeckiego  przez sołtysa do Urzędu Gminy upływa 30 września 2015 r.